Ochrana osobných údajov

Vážený návštevník,

teší nás,  že ste na našich stránkach. Prosím, prečítajte si nižšie uvedený text o podmienkach použitia týchto stránok a ochrane vašich údajov. Predídeme tým nedorozumeniu a nejasnostiam. Nech vám naše stránky prinesú úžitok.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom stránok je:

Online marketing, s.r.o., so sídlom v Prešove, Šafárikova 6, 080 01 Prešov

IČO: 46557024,   DIČ: 2023462925

Kontaktovať nás môžete:

  • elektronicky na emailovej adrese info@online-marketing.sk
  • písomne na adrese  Online marketing, s.r.o., Šafárikova 6, 080 01 Prešov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ plne rešpektuje dôverný charakter vašich údajov, ktoré vypĺňate na týchto stránkach. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. 

Používame ich na vzájomnú obchodnú komunikáciu a zdieľanie informácií, do budúcna k realizácii možných obchodov, taktiež ku komplexnej zákazníckej administratíve a tiež na marketingové účely.

Tieto údaje sa ukladajú do databázy s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Na požiadanie vám podľa možnosti obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravíme. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na nás a kontaktovať nás.

 

ZÍSKAVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú naše webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovou stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy.

Osobné údaje sa zaznamenajú iba vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár alebo vyplnením objednávky. Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje iba v rámci záväzných právnych predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Registráciou na našich stránkach a vyplnením údajov do webového formulára nám dávate Váš súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z.z. a umožníte nám zasielať Vám obchodné oznámenia, z ktorých sa môžete kedykoľvek, podľa zákonných podmienok, odhlásiť a Váš súhlas tak vziať späť.

Vyplnením prípadného predajného formulára zákazník súhlasí so zaradením ním vyplnených osobných údajov do databázy prevádzkovateľa, ako správcu, a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a s príjmom obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň zákazník udeľuje súhlas s tým, aby mu prevádzkovateľ zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

 

MOŽNOSŤ ODHLÁSENIA

Chceme Vaše údaje použiť na to, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť a my urobíme nápravu. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu obchodných oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu. V prípade sms odoslaním správy na kontaktný email.

 

COOKIES

Ako prevádzkovateľ stránok používame cookies na to, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé “súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zabezpečeniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať  k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa iba cookie na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.