Kontakt

Online marketing,  s.r.o.

Mukačevská 26

080 01 Prešov

Obchodný register okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25612/P 

 

IČO : 46557024

DIČ : 2023462925

E-mail : info@online-marketing.sk